Contract Employees Regularization

Contract Employees Latest News : खुशखबर! राज्यातील या सरकारी कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस आणि सानुग्रह अनुदान मंजूर

Contract Employees Latest News : राज्यातील विविध विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचारी तसेच करार पद्धतीने कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी, रोजंदारी तत्वावरील कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कर्मचारी, आशा वर्कर, समग…

Contract Employees Regularisation : राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी शासनसेवेत नियमित ! सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू

Contract Employees Regularisation : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरूपात ठोक 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' या पदनामाचे एकूण ३४ कर्मचारी कार्यरत असून, इतर महानगरपालिकांमध्ये रोजंदारीवरील कार्यरत कर्…

मोठी बातमी! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार, महत्वाची बैठक संपन्न

Contractual Employees : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी - अधिकारी यांना शासन सेवेत नियमित पदावर समायोजन करण्याबाबत शासनातर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच परीक्षेच्या माध्यमातून पद भरती करताना  शै…

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! या राज्यातील 10,528 कर्मचारी नियमित होणार

Contract Employees Regularization Latest News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी  सरकारने राज्यातील 10,528 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी नवीन पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. याशिवाय 4,966 नवीन पदांनाही मान्यता देण्यात आली…

Load More
That is All