आकाशी झेप घेरे पाखरा I Cerebral Palsy Success story

आकाशी झेप घेरे पाखरा  Cerebral Palsy Success story आकाशी झेप घेरे पाखरा I Cerebral Palsy Success story तुज पंख दिले देवाने ....      कर विहार सामर्थ्याने ....      दरि डोंगर हिरवी राने.   ....             जा ओलांडून जा    …

बालकांची अध्ययन प्रक्रिया learning process

बालकांची अध्ययन प्रक्रिया   learning process आपण कसे शिकलो? आईच्या गर्भात असल्यापासून अध्ययन प्रक्रिया सुरु होते . आपल्याला माहितच आहे. कि आईच्या गर्भात असल्यापासून  मुलाची अध्ययन प्रक्रिया सुरुवात होते. जन्मापूर्वी…

समावेशित शिक्षण शासन निर्णय

समावेशित शिक्षण शासन निर्णय Inclusive education GR  समावेशित शिक्षण संकल्पना   विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी मुलांच्या गरजा व क्षमतेचा विचार करता विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना क…

समता ते वाचन क्षमता Equity to reading ability

समता ते वाचन क्षमता  Equity to reading ability समता : का? व कशी? Equity: Why? And how? आम्ही सर्व माणसे आहोत आणि सर्व माणसे समान असतात हे सर्वमान्य सत्य आहे. जगातील प्रत्येक माणसाला आनंद हवाच असतो. आनंदाबरोबरच प्रत्य…

अध्ययन अक्षम मुलांना समजून घेताना ..what is learning disabilities

बहुअध्ययन शैली (अध्ययन अक्षम) मुलांना समजून घेताना ... मेंदूत सूक्ष्म दोष (अप्रगत मुलाच्या शिकण्यातील अडचण) what is learning disabilities एखाद्या विषयात विद्यार्थी मागे राहत असेल, तर त्यामागे अध्ययन अक्षमता हेदेखील क…

बेडरेस्ट MD विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घ्यावी व सरल पोर्टलवर गुण कसे भरावे?

बेडरेस्ट MD विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घ्यावी व सरल पोर्टलवर गुण कसे भरावे? How to take Bedrest MD students exam and how to fill marks on saral  portal?, हे मार्गदर्शन फक्त बेडरेस्ट बहुविकलांग विद्यार्थी यांच्या साठीच…

विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रश्नपत्रिका अनुकूलन Question paper adaptation for special needs (disabled child) students

विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रश्नपत्रिका अनुकूलन  Question paper adaptation for special needs (disabled child) students     प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रगती चाचणी     पायाभूत चाचणी : २०१८-१९…

Load More
That is All