अपंग प्रमाणपत्र ऑनलाइन नोंदणी | Disability Certificate Online UDID card Registration

शासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सोयी  सवलतीचा लाभ अपंग (दिव्यांग) व्यक्तींना व्हावा यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्र Disability Certificate जाते. 3 डिसेंबर 2012 पासून राज्यांमध्ये SADM या  सॉफ्टवेअर असेसमेंट ऑफ डीस्याबिलिटी महाराष्ट्र Software for Assessment of Disability, Maharashtra(SADM)
या संगणक प्रणाली द्वारा दिले जात होते. मात्र आता 2 ऑक्टोबर 2018 पासून भारत सरकारच्या www.swavlambancard.gov.in या संगणक प्रणालीद्वारे UDID card  दिले जात आहे. आज आपण अपंग प्रमाणपत्र ऑनलाइन नोंदणी (Disability Certificate Online UDID card Registration) कसे करायचे याबद्दल माहिती पाहूया.{tocify} $title={Table of Contents}


अपंग प्रमाणपत्र ऑनलाइन नोंदणी | Disability Certificate Online UDID CARD REGISTRAION अपंग प्रमाणपत्र


 अपंग प्रमाणपत्र (अपंग UDID CARD कार्ड) ऑनलाइन नोंदणीअपंग युनिक कार्ड ऑनलाईन नोंदणी (ONLINE REGISTRAION) प्रक्रिया कशी करावी याविषयीची माहिती पाहणार आहोत. 

अपंग युनिक कार्ड (Unique Disability ID) अपंग प्रमाणपत्रासाठी  ONLINE अर्ज कोण करू शकेल?

 1. RPWDAct 2016 नुसार २१ प्रकारापैकी दिव्यांग्त्व (अपंग) असणारी व्यक्ती
 2. अपंगत्व प्रमाणपत्र (disability certificate) असणारी दिव्यांग व्यक्ती
 3. अपंगत्व प्रमाणपत्र नसलेली परंतु नवीन काढायचे आहे. अशी अपंग व्यक्ती अर्ज करू शकेल.

अपंग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) UDID REGISTRAION  नोंदणी करण्यापूर्वी महत्वाचे 


दिव्यांग (अपंग प्रमाणपत्र) काढण्यासाठी आता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र  
UDID ONLINE REGISTRAION केले म्हणजे मिळणारा क्रमांक हा UDID क्रमांक नाही. 

UDID कार्ड साठी RPWD नोंदणी सुरु आहे. म्हणजे रजिस्टर केल्यानंतर जी online पावती मिळेल त्यावर नोंदणी क्रमांक असेल UDID क्रमांक मेडिकल तपासणी अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी झाल्यानंतर आपणास मिळेल म्हणजेच UDID कार्ड मिळेल. यासाठी  प्रथम UDIDकार्ड साठी ONLINE REGISTRAION करणे आवश्यक आहे.

अपंग प्रमाणपत्र UDID CARD काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे


दिव्यांग व्यक्तीस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र UDID कार्ड (disability certificate) मिळविण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

 1. ओळखीचा पुरावा (कोणताही एक) :- आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा/ कॉलेजचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा तत्सम अधिकृत ओळखपत्र यापैकी कोणत्याही एकाची प्रत
 2. निवासाबाबत पुरावा (कोणताही एक) :- लाईट बिल, मिळकत कर पावती, ७/१२ किंवा ८अ उतारा, अधिवास प्रमाणपत्र, फोन बिल, पाणीपट्टी, घरपट्टी, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, छावणी मंडळाने दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र, निवासी अपंग विद्यालयातील विद्यार्थ्यासाठी संस्थेने दिलेली रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड
 3. अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराची २ छायाचित्रे (फोटो) सादर करावे लागतील. सदर छायाचित्रे नजीकच्या कालावधीतील काढलेले असावे. दिव्यांगत्व दर्शविणारे पुर्ण छायाचित्र सादर करु नये.
                         
सूचना- अपंगत्व प्रमाणपत्र (
disability certificate) यापूर्वी काढलेले असेल तर त्यांनी सुद्धा UDID साठी ONLINE REGISTRAION करावे. त्याठिकाणी आपल्याकडे असलेले अपंग प्रमाणपत्र UPLOD करावे.{alertInfo}

अपंग प्रमाणपत्र (अपंग युनिक कार्ड) ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया | Disability Certificate Online Registration


Unique Disability ID card त्यालाच मराठीमध्ये वैश्विक दिव्यांग ओळख पत्र किंवा स्वावलंबन कार्ड (#swavlambancard) म्हणून देखील  ओळखले जाते. UDID कार्डसाठी www.swavlambancard.gov.in या संकेत स्थळावरून ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागतो. समाजकल्याण विभाग व आरोग्य विभाग माहितीची सत्यता पडताळून जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या स्वाक्षरी करून पोस्टाद्वारे कार्ड पाठविण्यात येते. UDID CARD भारत सरकारच्या www.swavlambancard.gov.in या संगणक प्रणालीद्वारे दिले जात आहे. दिनांक 2 ऑक्टोबर 2018 पासून लाभार्थींना वितरीत करण्यास सुरुवात झालेली आहे. 


अपंग (दिव्यांग) प्रमाणपत्र अपंग युनिक कार्ड ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी खालील स्टेप FOLLOW करा.

(Person with Disability Registration)

स्टेप-१


>> सर्वप्रथम  www.swavlambancard.gov.in  या भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. यासाठी गुगल सर्च मध्ये (swavlambancard OR disability certificate) असे सर्च करा. आणि www.swavlambancard.gov.in या वेबसाईट ला भेट द्या. खाली लिंक दिली आहे.


स्टेप-२


>> swavlambancard या संकेत स्थळावर गेल्यानंतर वरच्या उजव्या बाजूस खालील ऑप्शन दिसतील.
 • Apply for disability certificate & UDID card 
 • Apply for disability certificate & UDID card renewal 
 • Apply for Lost UDID card 
 • Track your application status 
 • Download your e-Disability card & e-UDID card Update personal profile
यामधील Apply for disability certificate & UDID card या ऑप्शन ला क्लिक करा.

स्टेप-३


>>  Apply for disability certificate & UDID card वर क्लिक केल्यानंतर आता एक नवीन पेज ओपन होईल. त्यामध्ये एकूण ४ भाग दिसतील..   
1.Personal Details 2. Disability Details 3. Employment Details 4. Identity Details

>> आता या चार सेक्शन मध्ये ज्या अपंग व्यक्ती किंवा दिव्यांग विद्यार्थी यांचे अपंग प्रमाणपत्र काढावयाचे आहे. त्यांची माहिती या चार सेक्शन मध्ये वैयक्तिक माहिती, अपंगत्वाची माहिती, Employment Details व  4. Identity Details माहिती भरवायची आहे.

UDID CARD Register Official Website https://www.swavlambancard.gov.in/


स्टेप-४ 


आता आपण ४ सेक्शन मधील माहिती भरताना काय काळजी घ्यावी ते पाहूया.
सर्वप्रथम 


1.Personal Details


Personal Details , Address for Correspondence, Permanent Address, Educational Details वैयक्तिक तपशील, पत्रव्यवहारासाठी पत्ता, कायमचा पत्ता, शैक्षणिक तपशील इ. माहिती सेक्शन एक Personal Details या मध्ये काळजी पूर्वक भरावी. शक्यतो सर्वप्रथम ऑफलाईन फॉर्म ची प्रिंट काढून माहिती भरून घ्यावी. त्यानंतर ऑनलाईन भरावी. 

>> अपंग प्रमाणपत्र (UDID card) ऑनलाईन नोंदणी (Apply for disability certificate & UDID card) ऑफलाईन PWD-form-full फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
personal deatil


 • माहिती भरत असताना आधार कार्ड वरील नाव बघून English स्पेलीनिंग बरोबर भरावी.
 • लाल रंगातील (*) कॉलम मध्ये माहिती भरणे अनिवार्य आहे. अन्यथा माहिती Submit होणार नाही.


swavlamban card


 • फोटो size 15kb to 30kb jpg,gif,jpeg,png format मध्ये आधीच तयार करून ठेवा.
 • (Only jpeg, jpg, gif and png image with size 15 KB to 30 KB allowed)
 • सही एका कागदावर करून स्कॅन करावी व त्याची Size 3kb to 30kb मध्ये असावी.
 • (Only jpeg, jpg, gif and png image with size 3 KB to 30 KB allowed)
 • Personal Details या सेक्शन मध्ये Personal Details , Address for Correspondence, Permanent Address, Educational Details संपूर्ण माहिती भरून झाल्यानंतर आणि Next या बटनावर क्लिक करावे.

स्टेप-५

 2. Disability Details disability details


 • ज्यांच्याकडे online काढलेले अपंग प्रमाणपत्र असेल त्यांच्यासाठी do you have disability certificate या ऑप्शन ला  Yes करून स्कॅन कॉपी अपलोड करावी. अपंग प्रमाणपत्र नसेल तर No करावे.
 • Disability Type (दिव्यांग्त्व प्रकार) अपंग प्रकार मध्ये आपणास संभाव्य जे २१ अपंग प्रकारातील असेल ते सिलेक्ट करावे. किंवा आधीचे जुने अपंग प्रमाणपत्र असेल तर त्यावर बघून जो दिव्यांग प्रकार असेल तो नमूद करावा.
 • अपंगत्व कधीपासून आहे नमूद करावे.
 • Disability Area मध्ये शरीराचा कोणता भाग Affected (अक्षम) आहे. ते निवडावे. 
 • इतर कॉलम मधील माहिती असेल तर भरावी अन्यथा पुढे जावे. लाल रंगातील (*) कॉलम मध्ये माहिती भरणे अनिवार्य आहे.

स्टेप-६

3. Employment Detailsemployye details
 • या सेक्शन मध्ये section मध्ये आपले Employment Details भरावे.
 • BPL/APL माहिती भरावी.
 • Annual Income वार्षिक उत्पन्न नमूद करावे.
 • त्यानंतर Next बटणावर क्लिक करा.

स्टेप-७ 

4. Identity Details

  
identity details


 • आधार कार्ड स्कॅन करून त्याची Size 10kb to 100kb मध्ये असावी.
 • आधार कार्ड किवा वर सांगितलेले कोणतेही Identity Details ची कॉपी स्कॅन करून अपलोड करावी.
 • त्यानंतर आधार कार्ड नंबर टाकून I Agreed चेक बॉक्स वर क्लिक करावे.
 • Captcha code बरोबर टाकावा व्यवस्थित दिसत नसेल तर रिफ्रेश बटनावर क्लिक करून आलेला नवीन Captcha code भरावा.
 • I have read and agree to the terms and conditions यावर क्लिक करून Proceed  वर क्लिक करा.
 • त्यानंतर  confirm application  वर क्लिक करा जर काही माहिती भरायची राहिली असेल तर Edit application  वर क्लिक करून भरू शकता अन्यथा confirm application  वर क्लिक करा.
 • त्यानंतर आपल्या स्क्रीन वर एक नोंदणी Register number येईल त्याची प्रिंट काढून घ्या. सदरची प्रिंट मेडिकल तपासणीच्या वेळेस आपल्याला दाखवावी लागेल, त्यासाठी जपून ठेवा.
 • जिल्हा रुग्णालय या नोंदणी क्रमांकानुसार प्राधन्यक्रमाने तालुका किंवा जिल्हा स्तरीय मेडिकल कॅम्प आयोजित केले जाईल त्यावेळी वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत तपासणी करून अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी करून आपणस UDID card प्राप्त होईल.
 • ज्यांच्याकडे आधीच online प्रकारातील 'अपंग प्रमाणपत्र' आहे त्यांना पोस्टाद्वारे UDID card आपण दिलेल्या पत्यावर येईल.
महत्वाचे- अपंग प्रमाणपत्र (UDID card) ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात काही समस्या आल्यास अधिक माहिती साठी जवळच्या शासकीय रुग्णालय किंवा जिल्हा रुग्णालय येथे संपर्क करा.{alertInfo}सद्यस्थितीत वर सांगितलेली प्रोसेस व कार्यवाही आहे. याबाबत काही बदल केले गेले तर यामध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे आपण सदर वेबसाईट तसेच तालुका / जिल्हा रुग्णालय यांच्याशी संपर्क करून अधिक माहिती मिळवून संबंधित विभागाशी संपर्कात रहावे. 

UDID Card असे असेल

UDID card

नवनविन अपडेट साठी  समावेशित शिक्षण या Whatsapp ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील Whatsapp लोगो का क्लिक करा.


Previous Post Next Post