Pension Scheme News : राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या 'वारसांना' जुनी पेन्शन योजना लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी, कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू उपदान, रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यासंदर्भात दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी शासनाने  DCPS आणि NPS योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी  एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, सविस्तर पाहूया..

Pension Scheme News

दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त व परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (National Pension System) लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान लागू करण्यात आले आहे. 

$ads={1}

तसेच रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लाभ देखील मिळणार आहे. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले आहे.

त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व समता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. याबाबत दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने शासन आदेश जारी केले आहे.

जुनी पेन्शन योजनेतील हे लाभ मिळणार

  1. सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान,
  2. रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवा निवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.
  3. तसेच विद्यापीठ सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या 'वारसांना' जुनी पेन्शन योजना लागू

राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्था महाविद्यालयांमधील अधिकारी / कर्मचारी यांतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना, कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान, तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करण्यात आले आहे.

$ads={2}

जुनी पेन्शन योजना - शासन निर्णय येथे पहा

Previous Post Next Post