Anganwadi Bharti : अंगणवाडी भरतीचा मार्ग मोकळा, 20 हजार 601 पदांची मेगा भरती, पात्रता, निवड प्रक्रिया येथे पहा..

Anganwadi Bharti 2023 : अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या पदांसाठी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यभरात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जवळपास 20 हजार 601 पदे भरण्यात येत आहे, यासंदर्भातील सविस्तर बातमी पाहूया..

अंगणवाडी अंतर्गत 20 हजार 601 पदांची मेगा भरती

Anganwadi Bharti 2023

महाराष्ट्र राज्यातील महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत शासनाच्या 7 फेब्रुवारी 2023 च्या परिपत्रकानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जवळपास 20 हजार 601 पदे रिक्त असून, त्यासाठी अंगणवाडी भरती सुरु झालेली आहे, यामध्ये पुढीलप्रमाणे जागा भरण्यात येणार आहे. (Anganwadi Bharti 2023)

  • अंगणवाडी सेविका - 4 हजार 509 
  • मिनी अंगणवाडी सेविका - 623
  • मदतनीस - 15 हजार 466
  • एकूण - 20 हजार 601

अंगणवाडी भरती आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या पदांसाठी इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. (राज्य शिक्षण मंडळ अथवा त्यास समकक्ष) अशी किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे. (Anganwadi Bharti 2023)

वयोमर्यादा

अंगणवाडी भरती साठी आवश्यक वयोमर्यादा ही 18 ते 35 वर्ष आहे. (विधवा उमेदवारांसाठी 40 वर्ष)

अंगणवाडी भरती निवड प्रक्रिया 

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका (किमान अर्हता 12 वी उत्तीर्ण)

शैक्षणिक अहर्ता यासाठी एकूण 75 गुण आहेत. तर अतिरिक्त 25 गुण असे एकूण 100 गुणांच्या आधारावर अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मतदनीस या पदासाठी पात्र अर्जानुसार गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येते.

अंगणवाडी भरती प्रक्रियेसाठी महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास या (ICDS) या विभागाकडून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका पदासाठी अर्ज मागविण्यात येतात. 
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका (किमान अर्हता 12 वी उत्तीर्ण) Anganwadi Bharti 2023

या पदांची निवड प्रक्रियेसाठी एकूण 100 गुणानुसार निवड यादी जाहीर करण्यात येते. शैक्षणिक अहर्ता यासाठी एकूण 75 गुण आहेत. तर अतिरिक्त 25 गुण असे एकूण 100 गुणांच्या आधारावर अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मतदनीस या पदासाठी पात्र अर्जानुसार गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येते.

अधिकृत वेबसाईट https://womenchild.maharashtra.gov.in/

अंगणवाडी निवड प्रक्रियेसाठी गुणांची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे

Anganwadi Bharti 2023

भरती ची माहिती कोठे मिळेल :- महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास या (ICDS) कार्यालयात याबाबत सविस्तर माहिती घ्यावी.

अंगणवाडी भरती सुधारित निवड पद्धती शासन निर्णय येथे पहा

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पगार येथे पहा

नवनविन अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.

 


Previous Post Next Post