7th Pay Commission Salary Arrears : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी पुरवणी मागणी सादर

7th Pay Commission Salary Arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सद्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे, मात्र सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी अजूनपर्यंत कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही, मात्र आता पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करण्यासंदर्भात एक महत्वाची बातमी सविस्तर पाहूया.

7th Pay Commission Salary Arrears

सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी पुरवणी मागणी सादर

सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहीला, दुसरा, तिसरा व चौथा हप्ता कर्मचाऱ्यांना मिळण्याबाबत यापूर्वीच मा.आ.सुधाकर अडबाले विधानपरिषद सदस्य यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार मा. शिक्षण संचालक (प्राथ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दिनांक 8 जून 2023 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे सन 2023-24 मध्ये वैद्यकीय देयके, सातव्या वेतन आयोगाचा पहीला हप्ता, दुसरा हप्ता , तिसरा हप्ता आणि चौथा हप्ता अदा व इतर देयके अदा करण्यासाठी आवश्यक रक्कम ही येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तरतूदीची पुरवणी मागणी संचालनालयकडून शासनास करण्यात येणार असून, पुरवणी मागणी मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदांना मंजूर तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती.

सध्या राज्यातील पावसाळी अधिवेशन दिनांक 17 जुलै 2023 पासून सुरु झाले आहे. यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान/अंशराशीकरण व 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी पुरवणी मागणी सादर करण्यात येणार असून, लवकरच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते जुलै 2023 च्या वेतनात मिळण्याची शक्यता आहे.

7th Pay Commission Salary Arrears

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी  राज्य शासनाने 7 व्या वेतन आयोगानुसार 4 थ्या हप्त्याची वेतन थकबाकी रक्कम देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे, तसा अधिकृत शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला असून, आता राज्य शासकीय व इतर प्राप्त पात्र कर्मचाऱ्यांना आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची 4 थ्या हप्त्याची (7th Pay Commission Salary Arrears) रक्कम जूनच्या पगारासोबत अदा करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.
Previous Post Next Post