SARTHI Fellowship 2023 : परदेशात मोफत उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी! शिष्यवृतीसाठी ऑनलाईन अर्ज येथे करा

SARTHI Fellowship for PhD 2023 : महाराष्ट्र राज्यातील अधिवासी असलेल्या 'मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीतील गुणवंत मुला-मुलींना महाराजा सयाजीराव गायकवाड सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी (SARTHI Fellowship for PhD 2023) शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (Ph.D.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

$ads={1}

मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिकण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार

SARTHI Fellowship for PhD 2023

महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीतील ज्या विद्यार्थ्यांनी सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (Ph.D.) अभ्यासक्रमाकरिता QS (Quacquareli Symonds) World Ranking २०० च्या आत रॅन्कींग असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला असेल, अशा विद्यार्थ्याकरिता नियोजन विभागाने शासन निर्णय दि. २० जुलै २०२३ रोजी निर्गमित केला आहे.  त्यानुसार सदर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत पात्र उमेदवाराकडून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

अभ्यासक्रम : या शिष्यवृत्तीसाठी  अभियांत्रिकी, वास्तूकलाशास्त्र , व्यवस्थापन, विज्ञान, वाणिज्य/ अर्थशास्त्र, कला, विधी अभ्यासक्रम, औषध निर्माण शास्त्र या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. अभ्यासक्रमनिहाय जागा खालीलप्रमाणे

SARTHI Fellowship for PhD 2023

शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकष

  1. उमेदवार व उमेदवाराचे आई वडील अथवा पालक भारताचे नागरिक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत.
  2. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे अद्यावत (सन २०२३) मधील) QS (Quacquarelli Symonds) World Ranking २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे.
  3. उमेदवाराच्या पालकांचे कुटुंबाचे व उमेदवार नोकरी करीत असल्यास त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न धरून सर्व मार्गांनी मिळणारे मागील आर्थिक (२०२२-२३) मधील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखापेक्षा जास्त नसावे.
  4. या योजनेच्या सविस्तर अटी व शर्ती, पात्रता, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता मिळणारे लाभ व निवड पद्धत, सुधारित वेळापत्रक इत्यादी माहितीकरिता सारथी संस्थेचेसंकेतस्थळास https://sarthi-maharashtragov.in/ वेळोवेळी भेट द्यावी.

इच्छुक उमेदवारांनी https://sarthi-maharashtragov.in/ या संकेतस्थावर ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज भरावा व ऑनलाइन (Online) भरलेल्या अर्जाची मूळ प्रत, प्रमाणपत्रे त्यांच्या साक्षांकित प्रती पडताळणीसाठी, सारथी मुख्यालयास खालील वेळापत्रकानुसार सादर करावीत.

महत्वाच्या तारखा

  1. संकेतस्थळावर ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज भरणे व आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे ऑनलाइन (Online) अर्जातसोबत अपलोड करणे - १४ ऑगस्ट, २०२३ ते ०१ सप्टेंबर, २०२३
  2. ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रत. मूळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे त्यांच्या स्वसाक्षांकीत प्रतीसह पडताळणीसाठी सारथी संस्थेच्या बालचित्रवाणी, सी टी सव्हे क्रमांक १७३. बी/१. गोपाळ गणेश आगरकर रोड, पुणे ४११००४, येथील मुख्य कार्यालयात सादर करावे. - १४ ऑगस्ट, २०२३ ते ०४ सप्टेंबर, २०२३ (सायंकाळी ६.१५ वा. पर्यंत) कार्यालयीन वेळेत

टीप :- ऑनलाइन (Online) स्वरूपातील अर्जाशिवाय इतर कोणत्याही पद्धतीने अर्ज सादर केल्यास तो अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. इच्छुक उमेदवारांनी वरील नमूद कालावधीतच अर्ज दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी.

शैक्षणिक अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.

Previous Post Next Post