समकक्ष निर्णय - सामान्य व विशेष शिक्षण Ded Bed समकक्ष कोर्ट निकाल व शासन निर्णय परिपत्रक

समकक्ष निर्णय - सामान्य व विशेष शिक्षण Ded Bed समकक्ष कोर्ट निकाल व शासन निर्णय

{tocify} $title={ठळक मुद्दे}

समकक्ष शासन निर्णय कोर्ट निकाल परिपत्रक

सामान्य व विशेष शिक्षण Ded व Bed समकक्ष कोर्ट निकाल

समकक्ष संदर्भात कोर्ट निकाल 2009 PDF येथे डाउनलोड करा.


सामान्य व विशेष शिक्षण Ded व Bed समकक्ष भारत राजपत्र 1

समकक्ष भारत राजपत्र PDF येथे डाउनलोड करा

सामान्य व विशेष शिक्षण Ded व Bed समकक्ष भारत राजपत्र 2

समकक्ष भारत राजपत्र PDF येथे डाउनलोड करा


सामान्य व विशेष शिक्षण Ded व Bed समकक्ष शिक्षक भरती शासन निर्णय GR

समक्ष डीएड व बीएड शिक्षक भरती शैक्षणिक व व्यावसायिक अहर्ता शासन निर्णय PDF येथे डाउनलोड करा

आता विशेष शिक्षण मधून डीएड किंवा बीएड झालेल्या उमेदवारांना सामान्य शाळेतील शिक्षकांसाठी शिक्षक भरती मध्ये TAIT परीक्षा देता येणार यासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे.

शिक्षक भरती 2023 ! ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात  - TAIT परीक्षा संपूर्ण माहिती समावेशित शिक्षण - शासन निर्णय (GR) PDF

Previous Post Next Post