सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट; महागाई भत्ता वाढीचा लाभ थकबाकीसह जुलै च्या पगारात रोखीने मिळणार

Government Employees DA News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 4% वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने  दिनांक 30 जून 2023 रोजी घेतला आहे, त्याचबरोबर असुधारित वेतनश्रेणीत (पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार) पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये देखील तब्बल 9 % ते 16% पर्यंत भरघोस वाढ केली आहे, तसेच राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लाभ देय करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 5 जुलै 2023 रोजी वित्त विभागाने निर्गमित केला आहे.

$ads={1}

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लागू

Government Employees Da News

सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लागू करण्यात आला असून, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 38% वरून 42% वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण 4 % वाढ करण्यात आली आहे. हा लाभ कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून लागू करण्यात आला आहे.

असुधारित वेतनश्रेणीत पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 396% वरून 412% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण महागाई भत्यात 16% वाढ करण्यात आली आहे.

तसेच असुधारित वेतनश्रेणीत सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 212% वरून 221% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण महागाई भत्यात 9% वाढ करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्याचा वाढीचा निर्णय हा दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून लागू करण्यात आला आहे.

महागाई भत्ता वाढ थकबाकीसह जुलै च्या पगारात रोखीने मिळणार

महागाई भत्ता वाढ ही दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासूनच्या थकबाकीसह माहे जुलै 2023 च्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढ देण्याबाबतचे सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व आदेश, योग्य त्या फेरफारांसह, आता मंजूर केलेल्या महागाई वाढीस देखील लागू राहणार असल्याचे आदेशात म्हंटले आहे.

पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या असून, महागाई भत्ता वाढ जुलै महिन्याच्या पगारात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे ही वाचा जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट बातमी - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज पहा - सरकारी कर्मचारी आरोग्य योजना संदर्भात मोठा निर्णय पहा

या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लागू

राज्यातील सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू असणारे कर्मचारी आणि असुधारीत वेतनश्रेणी लागू असणारे पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या पुढील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. 

असे कर्मचारी ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे, अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना देखील महागाई भत्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही हा निर्णय लागू करण्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला आहे. [या राज्याने लागू केली जुनी पेन्शन योजना पहा]

सुधारित वेतनश्रेणी संरचनेनुसार किती मिळणार लाभ? - (Basic Pay Calculator)

सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी (7th Pay Commission) लागू करण्यात आली आहे. या संदर्भातील सुधारित वेतनश्रेणी संरचना लागू करणेबाबतचा सविस्तर शासन राजपत्र दिनांक 3 मार्च 2023 रोजी जारी करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महागाई भत्यात वाढ ही सुधारित वेतनश्रेणी संरचना प्रमाणे लागू असणार आहे. म्हणजेच तुमचा दिनांक 1 जानेवारी 2023 रोजीच्या वेतनानुसार ही वाढ दिली जाणार आहे. तर महागाई भत्यात किती होणार वाढ? हे आपण एका उदा द्वारे समजून घेऊया. यासाठी तुम्हाला जानेवारी 2023 चे मूळ वेतन (Basic Pay) माहिती असणे आवश्यक आहे. [प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वेगवेगळे असू शकेल, त्याप्रमाणे तुम्ही पुढील सूत्राच्या आधारे (Calculate Salary From Basic Pay) महागाई भत्ता वाढ किती मिळणार हे काढू शकता.]

  • उदा. समजा तुमचे जानेवारी 2023 चे मूळ वेतन हे 26800 आहे.
  • आता या मूळ वेतनाला 4 गुणून 100 ने भागावे. (26800 * 4 / 100 = 1072)
  • म्हणजेच तुमच्या मूळ वेतनानुसार वाढीव DA च्या दराप्रमाणे जानेवारी महिन्याची वाढ ही 1072 रुपये असणार आहे.
  • आणि असे जानेवारी ते जून एकूण 6 महिन्याची थकबाकी साठी 1072 ला 6 ने गुणावे. (1072 * 6 = 6432)
  • म्हणजेच वाढीव दराप्रमाणे एकूण थकबाकी सहा 6 हजार 432 रुपये महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
Previous Post Next Post