शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - शासन निर्णय

केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्फत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाअंतर्गत राज्यांमध्ये विविध स्तरावर सरकारी योजना राबवल्या जातात. शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलती, पालक तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटक तसेच शैक्षणिक उपक्रम, कार्यक्रम  सरकारी योजना व धोरणांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याकरिता शालेय शिक्षण विभागा मार्फत शासन निर्णय व परिपत्रक काढण्यात येते. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग होत असतो. याठिकाणी वेळोवेळी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - शासन निर्णय

अ.क्र. विषय PDF
1. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढ Download
2. दिव्यांग संदर्भात - शासन निर्णय Download
3. पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ Download
4. सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन CCE Download
5. राजीव गांधी अपघात विमा योजना (GR/Form)  Download
6. निपुण भारत मिशन कार्यक्रम   Download
7. वेतन अनुदान शासन निर्णय    Download



आणखी वाचा
महत्वपूर्ण बातम्या

शैक्षणिक अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.


Please do not enter any spam link in the comment box

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post